o

Prace wykonane w tym czasie powstały na bazie analizy struktury kostnej i mięśniowej ciała, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń między formami (stawów) oraz napięć podczas ruchu pomiędzy przeciwstawnymi siłami, które w decydującym stopniu modelują formę i określają dynamikę danego układu.
Prezentowane fotografie przedstawiają efekty takiej analitycznej pracy nad wybranym układem ruchu (postać stojąca na jednej nodze) oraz różne rozwiązania rzeźbiarskie tego problemu w zależności od stosowanego materiału.
Zaczynając od schematu układu kostno-mięśniowego, wybrane fragmenty (tutaj szczególnie opracowane zostały stawy biodrowe) nabierają stopniowo nowego charakteru poprzez odejście od naturalnych rozwiązań i zastępowanie ich abstrakcyjnymi formami mającymi za zadanie wyrazić esencję czy logikę analizowanego ruchu.
Na tej bazie powstają dalej rzeźby wykonane w twardszych materiałach – drewno, stal. Zachowując tę samą bazę myślową, różnią się one rozwiązaniami w zależności od materiału z którego są wykonane oraz różnych możliwości konstrukcyjnych, jakie te materiały posiadają.

Takiego analitycznego sposobu pracy z ciałem jako bazy i inspiracji dla wykonywanych rzeźb doświadczyłem jako jeden ze studentów Tima Scotta w Akademie der Bildenden Künste w Norymberdze.

J.J. 2001


o

o

Przygotowując się do wykonania rzeźb zatytułowanych Stojąc na jednej nodze wykonałem narzędzie przydatne dla analizy układu mięśniowo-kostnego w wybranym ruchu. Był to niewielki, ruchomy model szkieletu człowieka, zrobiony z drutu, łańcuszka (kręgosłup), papieru i gumek. Gumki pełniły rolę mięśni. Starałem się przy tym dokładnie prześledzić punkty zaczepienia mięśni. Przy okazji spędzania godzin nad modelem ćwiczenie to okazało się więc także inspirującą lekcją anatomii.  

o

o


o

Następnie pojawiły się dwie pierwsze rzeźbiarskie formy Struktura I i Struktura II bazujące na analizie kierunków i rodzaju sił działających w nogach i biodrach, zwłaszcza sił działających na kości miednicy i stawy biodrowe. Są to rzeźby o charakterze strukturalnym, konstrukcyjnym, uwypuklające przestrzenny charakter formy, podkreślająca relacje pomiędzy składowymi elementami rzeźby.

Poniżej praca Struktura I, papier, karton, klej, metal, drewno, 2000

o 


o

Struktura II, papier, karton, klej, metal, drewno, 2000

o


o

Zachowując tę samą bazę analityczną dla przedstawienia procesu ruchu, powstają kolejne dwie realizacje. Następuje tu próba wyrażenia logiki konstrukcji w formach adekwatnych dla charakteru wybranego materiału. Rzeźby te są już realnie balansującymi strukturami. Nie są przymocowane do podłoża. 

Stojąc na jednej nodze I, drewno, stal, wys. 60 cm, 2001 


o

Poniżej fotografie przedstawiają drugą wersję rzeźby Stojąc na jednej nodze wykonaną ze stali walcowanej, elementów ciętych, kutych i spawanych.

Stojąc na jednej nodze II, wys. 83 cm, 2001

o