o

Projekt ten zainicjowany w 2014 roku, zawiera zdjęcia najbardziej ciekawych „abstrakcji” napotkanych przeze mnie w przestrzeni miasta, gdzie przypadkowo ukazały się wartości graficzne, budzące nieodparte skojarzenia ze sztuką abstrakcyjną. Jednymi z najbardziej wyrazistych przykładów są biały klej pozostały po oderwanej tablicy informacyjnej, tajemnicze „znaki” na ścianie kamienicy, lub fascynujący collage powstały przez nawarstwienie się fragmentów papieru i zszywek po przypinanych i zrywanych plakatach kinowych.

Razem z pracą Mapa Tarnowa próba rekonstrukcji na podstawie  pamięci projekt ten prezentowany był na grupowej wystawie „Struktury miasta” w BWA w Tarnowie w 2014 roku, w postaci 6 zdjęć naklejonych na pcv.