Sprawdzając peryferia, granice pomiędzy rysunkiem a rzeźbą oraz innymi dyscyplinami