Prace wykonywane w latach 2014-2020 bazują na eksploracji potencjału materiałów.Zwykle są to tanie materiały, które łączę się z przedmiotami codziennego użytku oraz inspirującymi pozostałościami zaczerpniętymi z otoczenia. Część z nich prezentowana jest również w folderach „Czuły ruch”, „Poza rysunek”, czy „Glamour”.