pomiędzy rzeźbą a malarstwem, przestrzenią realną i iluzyjną, oddziaływaniem koloru a oddziaływaniem formy